Tags : ทางด่วนสระบุรี

ทางด่วนฉลองรัช-สระบุรี ผ่าน EIA เดินหน้าเฟสแรก-กทพ.ลงทุนเอง

โพสเมื่อ : 19 April 2021 | No Comments

ทางด่วนฉลองรัช-สระบุรี ผ่าน EIA เดินหน้าเฟสแรก-กทพ.ลงทุนเอง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผย ว่า ขณะนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระยะทาง 104.7 กม.แล้ว Advertisment ทั้งนี้ จะเร่งสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ และความคุ้มค่าในการลงทุน เบื้องต้นจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 เฟส โดยเฟสแรกจากทางพิเศษฉลองรัช ด่านจตุโชติ-ถนน กาญจนาภิเษกตัดถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ และถนนลำลูกกา ระยะทางประมาณ 20