สินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน

สินเชื่อ บ้าน / คอนโด ออมสิน

โพสเมื่อ : 7 August 2012 | 1 Comment

ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จุดเด่นของบริการ – เป็นรากฐานสำคัญ ของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี – ส่งเสริมและช่วยสานฝัน ของท่านให้เป็นจริง – ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด คุณสมบัติผู้ขอกู้ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีอาชีพและรายได้แน่นอน วัตถุประสงค์การขอกู้ – ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร – ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด – ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น – ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง