Tags : บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

แบบบ้านนครปฐม บ้านสไตล์ไทยร่วมสมัย พื้นที่ใช้สอย 110 ตร.ม. งบประมาณ 1.2 ล้านบาท

แบบบ้านเกษตรสุขเกษม บ้านชั้นเดียว สไตล์ไทยประยุกต์ พื้นที่ใช้สอย 110 ตร.ม. งบประมาณ 1.3 ล้านบาท

แบบบ้านเพชรรัตน์ บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ พื้นที่ใช้สอย 170 ตร.ม. งบประมาณ 1.5 ล้านบาท

[รีวิว] การออกแบบ “เรือนเมฆหมอก” เรือนหลังน้อยสไตล์ไทยประยุกต์