Tags : บ้านทรงกระท่อม

Log Home บ้านไม้ในหุบเขา Wood River Valley ใน Idaho

โพสเมื่อ : 9 July 2014 | No Comments

Log Home บ้านไม้ในหุบเขา Wood River Valley ใน Idaho บ้านทรงกระท่อมที่นำเอาไม้ทั้งท่อนมาก่อสร้างเป็นบ้านนั้น มักทำให้เรานึกถึงบ้านในช่วงต้นกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่มักก่อสร้างไว้ในไร่ปศุสัตว์ ใจกลางหุบเขาริมแม่น้ำ หากคุณชอบบ้านและบรรยากาศแบบดังกล่าว  วันนี้เราจะพาไปชมบ้านในไร่ที่อยู่ใจกลางหุบเขา Wood River Valley ในมลรัฐไอดาโฮ กันค่ะ ที่ไร่ Pioneer Moon Ranch นี้ ได้นำเอาบรรยากาศราวสองร้อยปีก่อนของสหรัฐอเมริกากลับคือมา ด้วยการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่สวยงาม  มีโครงสร้างที่ใช้ไม้ทั้งท่อนสไตล์เดียวกับบ้านพื้นเมือง  พื้นที่ใช้สอยกว้าง 5,000 ตารางฟุตนั้นประกอบสร้างขึ้นมาจากไม้ที่มีพื้นผิวลื่นเป็นมัน