Tags : บ้านชานไม้

บ้านชานไม้ Baanchanmai คลองหลวง-ปทุมธานี

โพสเมื่อ : 5 April 2019 | No Comments

บ้านชานไม้ คลองหลวง-ปทุมธานี Baanchanmai “บ้านชานไม้” คิด… ด้วยความตั้งใจ ทำให้ “บ้าน” เป็นที่สร้างความสุขที่สุดให้กับครอบครัว จึงเกิดแนวความคิดที่นำเอาพื้นฐานการใช้ชีวิตจริงๆ ของคนไทย ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาเป็นแนวทางเพื่อตอบโจทย์ความสุขของการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง คิด… จากความเรียบง่าย แนวความคิดในการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน จึงสามารถปรับ หรือต่อเติมพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัว ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่งานโครงสร้าง งานภายใน ภายนอก โดยใช้ระบบการก่อสร้างแบบดั้งเดิม ก่ออิฐ ฉาบปูน พื้นที่ส่วนใหญ่ โล่ง กว้าง มีระเบียงชานด้านหน้า