Tags : ทาวน์โฮม บ้านฟ้าปิยรมย์

ทาวน์โฮม บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ Bannfah Piyarom Terre

โพสเมื่อ : 21 January 2014 | No Comments

ทาวน์โฮม บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ Bannfah Piyarom Terre’ “Modern Topiออกแบบให้มีความทันสมัย โดดเด่น ร่วมไปกับการคำนึงถึงการใช้งานในส่วนต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างลงตัว คำนึงถึงการถ่ายเทอากาศภายในบ้านเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดสภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อสู่ภายนอกจากช่องเปิดในส่วนต่างๆ มีการคำนึงถึงทิศทางการวางตัวบ้านให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และหลักความเชื่อต่างๆ มีการนำวัสดุที่มีความทันสมัย และวัสดุทดแทนธรรมชาติ เข้ามาใช้ในจุดต่างๆ ได้อย่างลงตัว ทำให้เพิ่มเอกลักษณ์ของตัวบ้าน ให้มีความโดดเด่น สวยงาม คุ้มค่าในการอยู่อาศัย” ชื่อโครงการ  บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ Bannfah Piyarom Terre’