Tags : บ้านพฤกษา บางปู-ตำหรุ

EP.1120 รีวิว บ้านพฤกษา บางปู-ตำหรุ โครงการ 2 ราคาเริ่มต้น 1.78 ล้านบาท

EP.998 รีวิว บ้านพฤกษา บางปู-ตำหรุ โครงการ 1 Baan Pruksa Bangpu-Tamru