หน้าหลัก » Advertorial EP Pruksa พฤกษา » เตรียมตัวก่อนกู้ซื้อบ้านเริ่มด้วยคำนวณสินเชื่อบ้านง่าย ๆ
โพสโดย : pure | วันที่ : 8 December 2017
หมวดหมู่ : Advertorial, EP, Pruksa พฤกษา

เตรียมตัวก่อนกู้ซื้อบ้านเริ่มด้วยคำนวณสินเชื่อบ้านง่าย ๆ

1

การคำนวณสินเชื่อบ้านก่อนที่จะกู้ซื้อบ้านดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนที่ชวนปวดหัวอยู่ไม่น้อยสำหรับหลายคน เพราะมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง จนทำให้บางคนคำนวณไม่ถูกว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

2

จริงๆ แล้วตัวเลขทั้งหลายนั้นอาจไม่ได้ทำให้เราปวดหัวอย่างที่กลัวกัน ถ้ารู้จักทำความเข้าใจและคำนวณไปทีละขั้นตอน โดยก่อนอื่นต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจตารางดอกเบี้ยที่ธนาคารให้ เพื่อเปรียบเทียบและตัดสินใจข้อมูลดอกเบี้ยสินเชื่อเบื้องต้น โดยคุณสามารถเช็คอัตราดอกเบี้ยและคำนวณสินเชื่อได้เองจากที่นี่ –>Click

3

ตามด้วยการทำความเข้าใจอัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ ได้แก่

MLR (Minimum Loan Rate)

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ระยะยาวที่แน่นอน ซึ่ง MLR ของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากันและเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจการเงินในแต่ละช่วงด้วย

MRR (Minimum Retail Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่จะมีการระบุตัวเลขเปอร์เซ็นต์ต่อปีชัดเจน เป็นส่วนที่สามารถนำเปรียบเทียบกันได้ทันที ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของช่วง 1-3 ปีแรกของระยะผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้จะอิงอยู่กับ MLR หรือ MRR ของแต่ละธนาคาร ตัวอย่างเช่น MLR – 1% ต่อปี หรือ MRR – 1.5% ต่อปี ซึ่งการจะเปรียบเทียบดอกเบี้ยประเภทนี้จะต้องนำ MLR และ MRR ของแต่ละแห่งมาดูก่อนจะตัดสินได้ว่า ธนาคารไหนดอกเบี้ยสูงหรือต่ำกว่ากัน

อธิบายศัพท์พื้นฐานของการคำนวณสินเชื่อที่ต้องรู้แล้ว เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เรามาดูตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญากันดีกว่า

4

ตัวอย่าง 1 อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร A มีรายละเอียด คือ

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่  3.25%
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับ MLR – 0.25%
 • MLR ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 6.275% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี

วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = [3.25 + (6.275-0.25)19] ÷ 20 = 5.88%

ตัวอย่าง 2 อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร B มีรายละเอียด คือ

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.65%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับ MRR-2%
 • MRR ณ ปัจจุบันเท่ากับ 7.37%
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี

วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = [2.65 + 2.65 + 3.45 + (7.37-2)27] ÷ 30 = 5.12%

5

เมื่อรู้วิธีคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบดอกเบี้ยระหว่างแต่ละธนาคารได้สะดวกขึ้น เพราะการเปรียบเทียบดอกเบี้ยว่าธนาคารไหนจะมากน้อยกว่านั้น จะต้องดูดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา ไม่ใช่ตัวเลขดอกเบี้ยเฉพาะช่วง เฉพาะปีอย่างไรก็ตาม ถึงจะคำนวณสินเชื่อด้วยวิธีง่ายๆ อย่างนี้แล้ว เรายังต้องตรวจสอบกับธนาคารเพิ่มเติมด้วยว่า วงเงินที่ขอกู้นั้น ใช้อัตราดอกเบี้ยใดบ้าง

6

ที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยมีเกณฑ์ในการให้สินเชื่อ 95% ของราคาประเมินสำหรับอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และ 90% สำหรับอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง ซึ่งถ้าวงเงินที่เราขอกู้ไปอยู่ในเงื่อนไขนี้ ก็จะสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเคหะได้ แต่หากเกินนี้ไป ส่วนต่างที่เกินมาจะต้องใช้ดอกเบี้ยของการกู้สินเชื่อเอนกประสงค์ ซึ่งมักจะสูงกว่าแทน

อย่างที่บอกแต่แรกว่า เรื่องสินเชื่อบ้านไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากมีเวลาและค่อยๆ ทำความเข้าใจ ก็จะสามารถคำนวณเปรียบเทียบเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ได้ที่นี่ –>Click

เมื่อเข้าใจการคำนวณสินเชื่อด้วยตัวเองแล้ว ต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้ (ทั้งเล่ม / ทุกแผ่น )
 • สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณบัตรคู่สมรส
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ฉบับจริง)

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) และรูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) หรือถ่ายทุกๆ หน้ารวมหน้าบัญชีปัจจุบัน ทุกๆ เล่มที่มี
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวด
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

เอกสารที่ใช้ทั้งหมดนี้อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้างตามธนาคารที่เราขอยื่นกู้ แต่การเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมไว้ก่อนก็จะช่วยให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้เร็วขึ้นและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย คราวนี้ล่ะ บ้านในฝันที่คุณรอคอยก็จะเป็นของคุณตามที่ฝันไว้แล้ว

7

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พฤกษา เรียลเอสเตท

กด LIKE ติดตามข่าวสาร คอนโดและบ้าน ด้านล่างเลยจร้า ^__^

 

แสดงความคิดเห็น